Geloof in verandering

Het doel van de Hezenberg is om verandering te creëren in de levens van mensen. Of het nu gaat om herstelgasten, pastorale gasten of retraitegasten. Wij helpen dagelijks om duurzame veranderingen in de persoonlijke leven en omstandigheden van onze gasten te realiseren. Wij doen dit met behulp van GGZ-behandelingen, pastorale hulpverlening en retraite, gebaseerd op onze christelijke identiteit en wetenschappelijke inzichten. Wat ons verbindt is dat we met elkaar op weg zijn, in hoopvol vertrouwen en het geloof dat er verandering mogelijk is.