Geloof in verandering

Het doel van de Hezenberg is om duurzame verandering te realiseren in de persoonlijke levens en omstandigheden van mensen. Wij doen dit met behulp van specialistische GGZ-behandelingen (klinisch en ambulant) en ambulante basis GGZ, Pastorale begeleiding (met verblijf en ambulant) en Retraites (zowel begeleid als onbegeleid). We werken volgens de meest recent wetenschappelijke inzichten en vanuit een open christelijke identiteit. We gaan graag met je op weg, in hoopvol vertrouwen en het geloof dat verandering mogelijk is.