Geloof in verandering

Het doel van de Hezenberg is om duurzame verandering te realiseren in de persoonlijke levens en omstandigheden van mensen. Wij doen dit met behulp van specialistische GGZ-behandelingen (klinisch en ambulant) en ambulante basis GGZ, pastorale begeleiding (met verblijf en ambulant) en retraites (zowel begeleid als onbegeleid). Onze programma’s zijn gebaseerd op een open christelijke identiteit en wetenschappelijke inzichten. Wat ons verbindt is dat we met elkaar op weg zijn, in hoopvol vertrouwen en het geloof dat er verandering mogelijk is.