Geschiedenis van de Hezenberg

Aan de rand van de Veluwe ligt een historisch landgoed, omgeven door een prachtig stukje natuur. Sinds 1946 huist hier Stichting de Hezenberg. Voortgekomen uit protestants-christelijke pastorale zorg, heeft de Hezenberg zich ontwikkeld tot een centrum voor GGZ, Pastoraat en Retraite. Hieronder beschrijven we de geschiedenis.

Möttlingen
De geschiedenis van de Hezenberg begint in Möttlingen, een dorpje in de buurt van Stuttgart. Halverwege de 19e eeuw was daar als predikant aangesteld ds. J.C. Blumhardt, die bekend is geworden om zijn totale inzet voor het pastoraat. Meer dan 50 jaar later werd in hetzelfde Möttlingen de ‘Rettungsarche’ (Reddingsark) opgericht door een leken-pastor: vader Stanger. Voor veel mensen die aan het leven kapot dreigden te gaan, was die Rettungsarche zowel een laatste strohalm als ook een nieuw begin van leven.

Ds. Wim Plug
In de jaren tussen de beide wereldoorlogen kwam een aantal Nederlanders met regelmaat naar Möttlingen om daar inspiratie op te doen. Eén van hen was ds. Wim Plug. Hij nam het model van ‘Möttlingen’ over en introduceerde het in zijn pastorie in Bredevoort (Gelderland). De toeloop was zo groot, dat Plug en zijn vrouw samen met een aantal geestverwanten na de oorlog besloten een plek te zoeken waar het pastorale werk op grotere schaal kon worden voortgezet. Die plek werd gevonden in Hattem, op de Hezenberg.

Landgoed Hezenberg
In 1851 (ten tijde van ds. Blumhardt) werd in Hattem een prachtig landgoed gesticht door de lokale invloedrijke familie Daendels. Op een natuurlijke zandrug op het noordpuntje van de Veluwe werd een royaal landhuis neergezet met de nodige bijgebouwen: een koetshuis, een paardenstal en een personeelswoning. Rond 1930 gingen de toenmalige nazaten van Daendels failliet. De Hezenberg werd geveild en kwam in het bezit van een Duitse familie. De Nederlandse staat verklaarde na de oorlog alle Duits bezit verbeurd, zodat het landgoed na 1945 onbewoond was. Voor een redelijk bedrag kon de pastorale stichting die door Plug en de zijnen was opgericht het landgoed kopen. En zo is de Hezenberg al vanaf 1946 een plaats waar mensen die in hun leven zijn vastgelopen onderdak en begeleiding krijgen aangeboden. In de eerste tientallen jaren waren het vooral predikanten en pastorale vrijwilligers die de begeleidingstaak op zich namen, later kwamen daar steeds meer professionals uit de hulpverlening bij zoals maatschappelijk werkers en verschillende therapeuten. Het accent verschoof meer en meer van pastoraat naar therapie, maar de christelijke identiteit is altijd vastgehouden.

Stichting Hezenberg, christelijk centrum voor GGZ, pastoraat en retraite
In 2011 werd de Hezenberg een zelfstandig behandelcentrum in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Daarnaast is er de laatste jaren ook weer meer aandacht voor bezinning en bezieling. In 2018 werd de aanduiding ‘pastoraal centrum’ gewijzigd in ‘christelijk centrum’. Het credo van de Hezenberg is sindsdien ‘Geloof in verandering’.

Ga terug >>