Kapel

Op ons landgoed staat een meditatief ingerichte kapel, met een glas-in-lood kunstwerk en een klein antiek pijporgel. De kapel vormt het hart van ons monastiek dagritme: hier vindt het morgen- en avondgebed plaats, waar alle gasten van de Hezenberg aan kunnen deelnemen. Op dinsdagavond is het avondgebed een zogenaamde voorbededienst, waarin je om persoonlijke voorbede en zegening kunt vragen. En iedere zondagmorgen is er een viering in de Kapel. Tijdens deze viering zijn ook belangstellenden van buitenaf van harte welkom.

Verbondenheid
Tijdens de dagelijkse getijdengebeden maken we gebruik van een vaste orde die gericht is op verstilling. Deze orde heeft verwantschap met Taizé en Iona. Verschillende liederen die worden gezongen, zijn afkomstig uit deze gemeenschappen. Ook wordt er gezongen uit het ‘Liedboek, Zingen en Bidden in Huis en Kerk’. Tijdens de zondagse dienst vieren we in een kring de Maaltijd van de Heer. Ook wordt er altijd gecollecteerd voor de Wilde Ganzen. Hiermee willen wij onze verbondenheid met de wereld om ons heen benadrukken.

Morgen- en avondgebeden

Maandag: 19.00 uur avondgebed
Dinsdag: 08.00 uur morgengebed, 19.00 uur voorbededienst
Woensdag: 08.00 uur morgengebed, 19.00 uur avondgebed
Donderdag: 08.00 uur morgengebed, 19.00 uur avondgebed
Vrijdag: 08.00 uur morgengebed, 19.00 uur avondgebed
Zondag: 10:00 – 11.00 uur viering in de kapel

Tijdens retraiteweekenden is er op zaterdag ook een morgen- en avondgebed.

Kapelvieringen 2019

zondag 01 december – Tjimmie van der Wal
zondag 08 december – Gert Wijnstok
zondag 15 december – Marjanne van de Mheen
dinsdag 24 december – Carla Boven (Kerstnachtviering om 21.30 uur)
woensdag 25 december – Gert Wijnstok (Kerstviering)

Renovatie kapel

De kapel is dringend aan onderhoud toe. In de eerste plaats moeten de lekkende dakpannen en verwarming vervangen worden. Ook willen we het energieverbruik terugdringen door isolatie aan te brengen en vloerverwarming te installeren. Draag je de kapel een warm hart toe? Lever dan een bijdrage aan dit project via ons actieplatform ‘Steun de Hezenberg’.

Meer lezen over de kapel? In magazine ‘Zin in Stilte’ vertellen we over de geschiedenis en leest u wat bezoekers van de kapel hebben ervaren.