Missie en kernwaarden van de Hezenberg

Hieronder beschrijven we de missie en kernwaarden van de Hezenberg.

Missie Hezenberg

Wij, als medewerkers van de Hezenberg, helpen onze medemens om duurzame veranderingen in hun persoonlijke leven en omstandigheden te realiseren. Wij doen dit gebaseerd op onze christelijke identiteit en wetenschappelijke inzichten met behulp van GGZ-behandelingen, Pastorale hulpverlening en Retraite. Wij geloven in verandering.

Kernwaarden Hezenberg

De Hezenberg heeft drie kernwaarden geformuleerd; betrokken, christelijk geïnspireerd en deskundig.

Kernwaarde 1: Betrokken

Betrouwbare betrokkenheid in combinatie met warme gastvrijheid

Wij hebben aandacht voor de ander, zonder dat we daarin onze feilbaarheid ontkennen. Medewerkers tonen interesse naar gasten en elkaar, hebben een positieve basishouding van vertrouwen en willen elkaar verder helpen. Er is een gevoel van medemenselijkheid en verbondenheid. Dat noemen we bij de Hezenberg: “warmhartige gastvriendelijkheid”.

We willen echt zijn naar elkaar. Het kan soms ook confronterend zijn als je eerlijk bent naar elkaar en als je zaken niet “onder het vloerkleed wilt stoppen” kom je ook de verschillen tegen. Samen met onze gasten willen we de eigen veerkracht benutten, vastgelopen situaties doorbreken en iets in beweging zetten.

We proberen congruent te zijn: we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

Trouw aan onze medemens is een sleutelwoord om te benadrukken dat wij zelf ook graag zo behandeld willen worden. Hiermee tonen we betrouwbare betrokkenheid.

Kernwaarde 2: Christelijk geïnspireerd

Christelijke spiritualiteit en – gemeenschapszin

Wij geloven dat ieder mens er als schepsel mag zijn en zich een door God geliefd mensenkind mag weten. Wij geloven dat een mens behalve een hoofd, hart en lichaam ook een ziel heeft. We staan open voor ieder uniek mens met eigen verlangens en (zingevings-)vragen. Elke vraag kan en mag gesteld worden. Wij bieden onze gasten rust, ruimte en tijd tot nadenken over zijn of haar plaats in dit leven. Dit bieden wij in een tijdelijke leefgemeenschap.

Wij hebben ook aandacht voor hoop en perspectief. Ons handelen is en onze programma’s zijn gebaseerd op onze christelijke identiteit en wetenschappelijke inzichten. De levensbeschouwing van onze gasten wordt hierin als uitgangspunt genomen.

Wij proberen een oordeel over de ander te vermijden, omdat wij vinden dat een oordeel vaak leidt tot verdeeldheid. Verdriet, schuld en schaamte voeren vaak de boventoon in het leven van onze gasten. Wij willen hier graag troost, gerechtigheid en vergeving naast plaatsen. We doen ons werk in hoopvol vertrouwen en het geloof dat er verandering mogelijk is.

Kernwaarde 3: Deskundig

Professionele deskundigheid en bekwaamheid

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit en ontwikkeling van ons werk en stellen onszelf steeds doelen in relatie tot ons toekomstperspectief. Onze gasten kunnen rekenen op vakkundige begeleiding, multidisciplinaire behandeling en verblijf volgens professionele methodieken, standaarden en richtlijnen.

Op basis van een transparante houding ontstaat er een basis van vertrouwen en echtheid die maakt dat we stil willen staan bij fouten. Wij, als medewerkers, zijn gedreven om te leren en vermijden het gevoel gearriveerd te zijn. We halen voldoening uit het uitoefenen van ons vak en reflecteren voortdurend. De expertise die wij in de loop der tijd hebben opgedaan willen wij graag met gasten en samenwerkingspartners delen.

Wij hechten belang aan samenwerking met andere professionals en samenwerkingspartners om steeds ontwikkeling op te zoeken.

Ga terug >>