Behandelingen gaan veilig door bij Hezenberg GGZ

Om besmetting en verspreiding van het Coronavirus binnen de Hezenberg te voorkomen informeren wij patiënten,  voorafgaand aan een behandeling, over de richtlijnen en vragen wij naar hun gezondheid. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen face to face behandelen waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Als organisatie nemen wij de landelijk gestelde maatregelen zeer serieus. Op het landgoed zijn er strikte hygiënemaatregelen van kracht en wijzen we elkaar daarop. Daarbij is er minimaal bezoek toegestaan in de gebouwen en worden pastorale zorg en retraiteweekenden uitgesteld. We doen er alles aan om de behandeling, al dan niet aangepast, doorgang te laten vinden.

Daarbij zijn de RIVM richtlijnen uitgangspunt, moet de veiligheid van medewerkers en patiënten zijn gewaarborgd en wordt er in afstemming tussen patiënt en behandelaar bepaald wanneer een behandeling face-to-face of via (beeld)bellen plaatsvindt.

Voor elk face-to-face gesprek stelt de behandelaar de volgende triagevragen:
– Heb je last van benauwdheid, verkoudheid, loopneus, hoesten, keelpijn of verhoging (> 38 graden)? Zo ja, dan moet de patiënt naar huis.
– Heeft één van je huisgenoten of gezinsleden verhoging (> 38 graden) of benauwdheid? Zo ja, dan moet de patiënt weer naar huis.
– Indien je kortgeleden genezen bent van bovengenoemde verschijnselen, ben je nu 24 uur klachtenvrij? Zo nee, dan moet de patiënt weer naar huis.

Intakegesprek
De intaker neemt telefonisch contact met je op om te bespreken of het eerste deel van de intake telefonisch of via beeldzorg (contact via een videoverbinding) mogelijk is. Het tweede gesprek met een regiebehandelaar vindt face-to-face plaats, mits je vrij bent van symptomen die kunnen wijzen op het coronavirus. Bij klachten wordt het tweede gesprek uitgesteld. We vragen je om bij een bezoek zo kort mogelijk voor de afgesproken tijd het gebouw te betreden en bij binnenkomst je te houden aan de hygiëne-instructies.

Ambulante zorg
In overleg bepalen we per keer of een telefonische afspraak, beeldzorg (contact via een videoverbinding) of een face-to-face behandeling gewenst is. Wanneer je symptomen hebt die kunnen wijzen op het coronavirus is een face-to-face gesprek niet mogelijk. We vragen je om bij een bezoek zo kort mogelijk voor de afgesproken tijd het gebouw te betreden en bij binnenkomst je te houden aan de hygiëne-instructies.

Klinische zorg
De behandeling van klinische GGZ- patiënten gaat door op onze locatie. Via interne berichten worden klinische gasten op de hoogte gehouden van de genomen maatregelen.

Vragen over dit bericht?
Neem dan in eerste instantie contact op met je intaker of behandelaar. Mocht je er niet uitkomen, stuur dan je vraag naar de Commissie Infectie Preventie (CIP) via mailadres: communicatie@hezenberg.nl