Nieuwe editie Op de Hoogte

In de nieuwe editie van Op de Hoogte staan we stil bij vrijheid door verbondenheid. De vraag of er zoiets als een bestemming is, is een van de meest wezenlijke levensbeschouwelijke en religieuze thema’s die er zijn. Als we de levenslessen die we krijgen opvatten als stadia van een levensreis, dan zal die reis toch ooit eens op een bestemming aankomen? De vraag is alleen hoe die bestemming eruitziet. Het idee dat wij mensen zoiets hebben als een bestemming kan een zinvol, soms zelfs bevrijdend idee zijn.

‘Ik geloof dan ook dat vrijheid meer gaat over het vinden van je bestemming vanuit principes die ik belangrijk vind in mijn leven. Waarvoor ben ik als mens geschapen? Welke opdracht heb ik mee gekregen in het leven? Daar wil ik wel aan gebonden zijn. Door zo te leven vind ik vrijheid door gebondenheid en nog mooier vrijheid door verbondenheid!’
Anne Jan Kok

Over het thema lees je meer in het artikel ‘Vertel me alsjeblieft welke kant ik op moet in mijn leven’ op pagina 4. Ook lichten we de vaktherapie beeldend uit. Esther Kuijvenhoven vertelt wat de therapie inhoudt en wat het met gasten doet.

John kijkt in ‘De terugblik’ terug op zijn behandeling bij de Hezenberg. De directe aanleiding dat het een tijd lang niet goed ging met John, was dat hij niet wist waar hij goed in was. En hij kon er in zijn eentje ook niet achter komen. ‘Ik stond niet in mijn kracht.’.

Vraag het magazine aan
Ook geven we een kijkje in de keuken van het klooster. Benieuwd naar het magazine Op de Hoogte? Vraag het magazine kosteloos aan

Ga terug >>