Verantwoording behaald resultaat stichting Hezenberg

In september 2019 maakte de pers bekend dat er door bepaalde zorgbedrijven in Gelderland grote winsten werden gemaakt. Ook stichting Hezenberg kwam voor in de top tien van meest winstgevende zorgbedrijven van Gelderland. Directeur bestuurder Anne Jan Kok licht de jaarcijfers graag toe.

Anne Jan Kok: “Vooropgesteld is De Hezenberg een stichting en is er geen sprake van winst maar van resultaat. Dit is een belangrijk verschil omdat er geen winstuitkeringen plaatsvinden in de richting van toezichthouders en bestuurder. In de jaren vóór 2017 heeft de Hezenberg meerdere jaren achter elkaar verliezen geleden. Er zijn door een interim-bestuurder maatregelen genomen, waardoor de organisatie weer een gezonde bedrijfsvoering is gaan ontwikkelen. De ingrepen zijn hard geweest, waardoor er weer een gezonde balans tussen de baten en de lasten is ontstaan. De ingrepen waren:  inkrimping van het management naar zelforganiserende teams zonder managers en stopzetten van investeringen en onderhoud. Deze organisatorische hervormingen leidden tot de resultaten in 2017 en 2018.

Deze resultaten worden nu gebruikt om de behandelingen in te richten volgens de meest recente inzichten. We doen dit door meer behandelend en begeleidend personeel aan te stellen, achterstallig onderhoud van de GGZ afdeling uit te voeren en onze lange termijn visie vorm te geven. Met als doel dat De Hezenberg niet teveel afhankelijk is van het politieke en/of economische klimaat, maar op basis van gezonde reserves steeds een relevante bijdrage kan leveren aan de samenleving.

Als gevolg van de marktwerking in de zorg, komt ook het vraagstuk naar boven of er een maximum winstpercentage in de zorg moet komen. In onze situatie vind ik dat irrelevant, omdat ons resultaat hard nodig was om weer gezond te worden. Ik vind het wel lastig dat er bij verschillende zorgorganisaties een sterke focus is komen te liggen op het maken van winst voor aandeelhouders. De focus op “lange termijn denken” en “resultaten voor de gemeenschap” komen daardoor gemakkelijker in het gedrang.”