Vrijheid door verbondenheid

Elke keer raakt het mij weer als herstelgasten of pastorale gasten blijk geven van hervonden vrijheid. Ze waren verslaafd aan ongezonde gewoonten, zaten gevangen in hun relaties of waren gebonden aan hun verleden. Ze zaten klem in de ambulante behandeling en boekten geen vooruitgang meer. Een kenmerk van heel veel trajecten en verblijven bij de Hezenberg is dat gasten op zoek zijn naar bevrijding.

Als ik naar journaals of praatprogramma’s kijk, merk ik dat bevrijding tegenwoordig vaak een hedonistische tendens heeft in de samenleving. Denk aan ‘ik wil kunnen zeggen wat ik wil’, ‘kunnen eten wat ik wil’ en ‘je hoort er pas echt bij als je kunt uitgeven wat je wilt’. Ondertussen raakt onze rijke westerse wereld gebonden aan verslavingen, terwijl het idee van vrijheid juist verder weg lijkt. Uit steeds meer hoeken van de samenleving heeft iedereen overal een mening over en lijkt iedereen overal verstand van te hebben. Ook is er sprake van overmatig eetgedrag waardoor er steeds meer welvaartziekten zijn en is er sprake van doorslaand consumentisme.

Gelukkig hoor ik ook andere geluiden uit de samenleving. Bewegingen die daar tegenwicht aan proberen te bieden, beginnen ook steeds meer een tegentrend te worden. Ik zie bijvoorbeeld de opkomst van een sportieve levensstijl, communicatiecursussen, slow cooking en consuminderen. Vrijheid bleek geen vrijheid, maar binding aan of zoals Prediker dit ‘het najagen van wind’ noemt (het is dus blijkbaar van alle tijden!).

Persoonlijk zou ik steeds minder willen leven vanuit wat ik heb en steeds meer vanuit mijn principes. Ik vraag me eerst af: ‘Wie en wat vind ik belangrijk in dit leven?’ en ‘welke doelen wil ik nastreven met mijn financiële uitgaven?’. Door mijzelf doelen te stellen die waardevol zijn en alles in het werk stellen om deze doelen te bereiken. Door samen met mijn omgeving een visie te bepalen waar ik over een jaar wil staan, over 3 jaar….en zelfs nadenken over hoe ik wil/hoop dat iemand op mijn begrafenis aan mij terug denkt. Zodat ik daar waar ik kan verantwoordelijkheid draag en het leven regeer in plaats van het leven mij regeert. Ik maak dan vrij mijn keuzes, toets ze aan mijn principes en houd rekening met anderen.

Ik geloof dan ook dat vrijheid meer gaat over het vinden van je bestemming vanuit principes die ik belangrijk vind in mijn leven. Waarvoor ben ik als mens geschapen? Welke opdracht heb ik mee gekregen in het leven? Daar wil ik wel aan gebonden zijn. Door zo te leven vind ik vrijheid door gebondenheid en nog mooier vrijheid door verbondenheid!
Over dit thema lees je meer in het artikel ‘Vertel me alsjeblieft welke kant ik op moet in mijn leven’ in het magazine Op de Hoogte. Vraag het magazine kosteloos aan.

Anne Jan Kok – Bestuurder